1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ett fungerande föreningsliv måste värnas

Hela världen, Sverige och vårt samhälle har påverkats och förändrats av vad Corona och Covid 19 fört med sig. Våra sätt att göra olika saker på har ändrats, till och med det mest naturliga har ofta blivit svårt. Situationen ställer våra samhälleliga institutioner på svåra prov.
Tommy Andersson, Blekinge FF.

Hur kan vi göra för att gemensamt och i möjligaste mån anpassa företeelser till hur vi önskar det skulle vara, men inom ramen för vad som är tillåtet? Hur kan vi i nuläget se till så att verksamhet som vi önskar finnas kvar i olika former gör så även i framtiden?

Vi känner alla till de befogade stödåtgärder som samhället bistått näringsliv, föreningar och övriga med på olika sätt. Offentliga medel används för att samhället i kristider skall fungera men också för att samhället skall fungera på längre sikt. Ett fungerande näringsliv i Blekinge är t.ex avgörande för att denna ekvation skall fungera över tid.

En annan del av samhället som gör vårt Blekinge så fantastiskt är vårt rika föreningsliv och inte minst det som kittlar, utvecklar och skapar välmående för så många av oss, nämligen idrotten.

Detta är en opinionstext i Blekinge Läns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vi ser ibland föreningar som behöver mer stöd av det offentliga än vad som ligger i det som generellt stödjer föreningslivet i form av olika föreningsstöd. Så må vara fallet emellanåt och är naturligtvis inget som skall eftersträvas men om man skärskådar företeelserna kring detta så finns det så gott som alltid en bakgrund som ger goda förklaringar till att det blivit på det sättet.

Föreningarna och idrotten skapar genom sitt sätt att verka självständigt gigantiskt samhällsvärde genom ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter. I fotbollens fall värderas detta bara i ett breddperspektiv till över 20 miljarder i Sverige och i Blekinge till över 200 miljoner, enligt en vetenskapligt genomförd SROI-studie.

Med allt vad idrotten tillför Blekinge i värden som kan mätas i pengar men också i socialt värde, talar ovanstående sitt eget språk. Region Blekinge och de fem kommunerna i länet stödjer idrotten på ett bra sätt men nuvarande läge kräver ännu mer. Organisationer befinner sig i stabsläge och krisledningsnämnder sammanträder. Skälet till dessa omständigheter är just att läget är extraordinärt.

Extraordinärt är också läget hos flera av våra föreningar och det offentliga har hjälpt till men det behövs mer. Min vädjan till våra offentliga aktörer i länet, framförallt kommunerna, är att verkligen visa välvilja och utgå från vad våra föreningar ger och vad motsatsen skulle kunna bli. Det ekonomiska läget är ansträngt i kommunerna men de pengar som föreningarna behöver stöd med är ringa i sammanhanget. Tjänstemän och politiker behöver hjälpas åt och anstränga sig än mer, det stöd till föreningar som behövs av extraordinär art är fullt realistiskt. Någon likställighetsprincip behöver inte på något sätt sättas ur spel för att detta skall vara möjligt, snarare precis tvärtom.

Fotbollen och övriga föreningslivet i Blekinge tar ett stort ansvar för många samhällsrelaterade företeelser. Så gott som all verksamhet sker utifrån positiva förtecken.

Det kan nog aldrig bli för mycket stöd och goda förutsättningar för vårt föreningsliv i länet. En krona ger mer än tio tillbaka. Se till att stöd de föreningar som behöver stöd – NU – motsatsen är värre, mycket värre. Ett fungerande föreningsliv är bland det mest likställiga vi har och detta måste värnas.

Tommy Andersson, ordförande, Blekinge Fotbollförbund