V vill ha fler öppna möten

Vänsterpartiet föreslår att allmänheten ges tillträde till möten med kommunala nämnder och styrelser där det är möjligt.
Foto: Bo Åkesson