Sweden Rock måste bättra sig

Företaget bakom Sweden Rock måste se till att arbetsledare och chefer har kunskaper om hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Det slår Arbetsmiljöverket fast