Största oron gäller de skilda värdegrunderna

Kommunerna i västra Blekinge samt i skånska grannkommunen Bromölla har länge varit starka S-fästen som kunnat samverka i många frågor. Med Sölvesborgs nya styre är ringen bruten.
Foto: Bo Åkesson