Stora Enso och SLU har tecknat samarbetsavtal

Stora Enso har tecknat ett samarbetsavtal med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Syftet är ett långsiktigt samarbete inom bland annat forskning och utveckling.
Foto: Stora Enso/Handout