Stinkande dike ett problem för boende nära stranden

Det som var tänkt som ett rinnande dike för dagvatten är en sumpig och stinkande ränna.
– Diket fungerar inte. Det ligger lägre än havsnivån och håller på att växa igen totalt, säger Göran Cederblad.
Foto: Bo Åkesson