Samstyrets handlingsprogram gav snabbt eko

Det 220 punkter långa handlingsprogram som Samstyret nu lägger fram har redan gett eko inom det politiska Sverige.
Paul Andersson (M) framhåller att partikollegor till honom har hört av sig under onsdagen från olika delar landet och ställt frågor.
– Vad jag känner till finns inget liknande handlingsprogram i Sverige, säger kommunalrådet Louise Erixon (SD).
Foto: BO AKESSON