Oppositionen vill behålla konstprocenten

Den S-ledda oppositionen motsätter sig Samstyrets förslag att slopa den så kallade 1-procentsregeln. Den innebär att pengar avsätts till konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. ”Vi vill ha kvar konstprocenten”, säger oppositionsledaren Roine Olsson (S).
Foto: Bo Åkesson