Medborgarförslag: Bygg belysning på cykelbanan

En kvinna i Pukavik har lessnat på bristen av belysning längs cykelbanan.
Hon menar att det blir alldeles för mörkt på kvällen.
Foto: Viktor Nordblad