Kritik från familjeomsorgen: ”Samstyret påverkar arbetsmoralen negativt”

Det är kris inom individ- och familjeomsorgen i Sölvesborgs kommun.
Skulden läggs på Samstyret.
Det handlar om sparkrav, organisationsförändring och den ”negativa uppmärksamheten som Samstyret ådrar sig”.
Foto: BO AKESSON