Hamnen får bygga en 144 meter lång lagerlokal

En helt enig byggnadsnämnd har lämnat klartecken till hamnen att få bygga en inte mindre än 144 meter lång lagerlokal utmed Tredenborgsvägen.
Inte en enda synpunkt från allmänheten hade nämnden att ta ställning till.
Foto: Lena Ehring