Fortsatt strid om ortsnamn – ännu ett fall för regeringen

Ortsnamnet Sillnäsbyn fortsätter att skapa irritation. Sedan tidigare har regeringen namnets lite ovanliga tillkomst på sitt bord. Nu har även Lantmäteriets beslut att lägga ut namnet på sina kartregister, innan beslutet vunnit laga kraft, blivit ett regeringsärende.
Foto: Privat