Fondansökningar öppna för studenter

Nu uppmanas studerande ungdomar att ansöka om stipendier från såväl Maj Magnussons donationsfond som Gunnar Nilssons stipendiefond.
Foto: Privat