Fiskestopp tvingar fram flytt av ”Silldagen”

På grund av sommarens sillfiskestopp tidigareläggs ”Silldagen” i Nogersund tre veckor. Den kommer i år att arrangeras samtidigt som trollingfestivalen pågår i samhället den 23 maj.
Foto: Bo Åkesson