Emelies comeback var väntad

Emelie Pilthammars comeback i politiken var väntad, men det nya partiets politik är mer okänt för motståndarna.
Att spekulera i om Emelie och Medborgerlig samling tar plats i fullmäktige tycker motståndarna är för tidigt.
Foto: Bo Åkesson