De föreslår sillfiske i forskningssyfte

I ett försök att rädda sommarens sillfiske föreslår kommunledningarna i Sölvesborg, Karlskrona och Simrishamn att årets fiske görs om till ett så kallat forskningsfiske.
Resultatet av detta ska ligga till grund för kommande års fiskebeslut.
Foto: Bo Åkesson