Centern ställer fråga om tjänster inom kulturen

Ronny Berggren (C) ledamot i fritids- och kulturnämnden har lämnat in en fråga till nämndens ordförande Rolf Berg (SD).