Alla utom V vill bevara ålfisket

Sölvesborgs kommun uppmanar regeringen att vidta åtgärder för bevarandet av ålfisket vid Blekingekusten. Men Vänsterpartiet vägrar att vara med på vagnen eftersom de på riksplanet kräver ett totalt ålfiskestopp. ”Vi vill inte tala med dubbla tungor”, säger Willy Söderdahl (V).
Foto: Bo Åkesson