300 personer tillfrågas om sin trygghet

Polisen och Sölvesborgs kommun gör just nu en gemensam trygghetsmätning där 300 personer mellan 16 och 85 år uppmanas att säga vad de tycker om hur det är att bo och leva i Sölvesborg. Bland annat vill man veta hur många av de tillfrågade som utsatts för brott det senaste året.
Foto: BO AKESSON