Tar fram handlingsplan för att få ned sjuktal

Personal inom äldreomsorgen har högre sjukskrivningstal än genomsnittet i kommunen. Det vill nu äldrenämnden göra något åt och förvaltningen har i uppdrag att göra en handlingsplan.
Foto: JONAS EKSTR÷MER / TT