Stor akutvårdsberedskap om olyckan är framme

Försvaret har i samarbete med Region Blekinge och räddningstjänsten förberett sig noga för att klara akuta sjukdomsfall och större skador under jätteevenemanget på F 17.
Foto: Tom Wall