Sex andra svårtillgängliga reservat

Det finns många naturreservat i Blekinge.
Vissa är lätta att hitta.
Andra kräver mer äventyrliga strapatser för att besöka.
Foto: Elisabet Wallsten/Länsstyrelsen i Blekinge