Sanerar med spade efter Jas-haveriet

Omkring 150 kvadratmeter mark förorenades efter att ett Jas-plan gick i backen i augusti.
Försvarsmakten har bestämt sig för att genomföra saneringen med spade - en lösning som de anser vara både kostnadseffektiv och miljövänlig.
Försvarsmakten har beslutat att sanera Jas-planets nedslagsplats med spade.
Foto: FANNI OLIN DAHL / TT

Det var den 21 augusti som ett Jas 39 Gripen-plan havererade i ett skogsområde vid Möljeryd norr om Kallinge. Drygt en vecka senare fick Försvarsmakten i uppdrag av tillsynsmyndigheten Försvarsinspektören att analysera nedslagsplatsen och leta efter föroreningar.

I början av september genomfördes provtagningarna och analysresultaten visar att två av de sju provtagna delområdena vid nedslagsplatsen är påverkade av olyckan.

Det ena området visar spår av tungmetaller. Det andra är påverkat av petroleumkolväten, alltså olja, samt flamskyddsmedel.

Inget av proverna har visat på några dioxiner och Försvarsmakten bedömer att spridningsrisken för de ämnen som finns på platsen är mycket låg.

”Den risk föroreningarna innebär är i huvudsak för djur och människor som vistas på platsen”, skriver Försvarsmakten.

För att råda bot på det problemet föreslår försvaret att det totalt 150 kvadratmeter stora området saneras med spade. Detta eftersom föroreningarna finns i de översta fem centimeterna av marklagret.

”Det är mest kostnadseffektivt och är skonsamt mot omgivande natur då det är svårt att komma åt med maskiner”, skriver man.

Volymen av jorden som ska grävas bort är fem till tio kubik. Jorden kommer att lastas i täta behållare och skickas till godkänd mottagare. När saneringen är klar kommer nya prover att tas för att bekräfta att föroreningarna är borta.

Försvarsinspektören skriver i sitt beslut att de bedömer åtgärderna som rimliga då det handlar om begränsade lokala föroreningar med mycket låg spridningsrisk.

Läs mer

God morgon!

God morgon! Lyckat återbruk

Rensa bör man ibland har jag hört. Jag är extremt dålig på det, lusten och viljan finns, men jag har så himla svårt för att skiljas från saker. Men den här gången hade jag, om jag får säga det själv, lyckats få ihop en rejäl hög. Nu skulle jag bara köra fram bilen, sedan var det second hand och soptipp nästa.

Godmorgon!

Snart flyttar Julius hemifrån

Jag gillar innovativa idéer, och jag gillar allt som på något sätt kan gynna miljön positivt. Att hyra en julgran år efter år kändes som en perfekt kombo av detta.

Bostad

Känner du igen våra klassiker?

Testa dig i quizet om svensk design

Familj

Anna och Per Sigfridsson

Anna och Per Sigfridsson på Hasslö fick den 31 oktober tvillingarna Edvin och Gösta, som vägde 2890 g respektive 2715 g och var 49 respektive 48 cm. Syskon: Iris och Malte.

Bokrecension

Spretig bok om arkitektur

BLT:s arkitekturkrönikör Peter Salander har läst den nya boken ”Bygg det folk gillar”. Den är skriven av Jerker Söderlind, debattör och känd som en av rösterna i ”arkitekturupproret”.

Familj

Madeleine och Daniel Gustafson

Madeleine och Daniel Gustafson i Fridlevstad fick den 16 november en son, Matheo, som vägde 3730 g och var 51 cm. Syskon: Max, Milia och ängeln Mio.