Säger ja till bygglov för aktivitetspark

Det blev ett enhälligt ja från politikerna i miljö- och byggnadsnämnden till att ge tillfälligt bygglov för den nya aktivitetspark som planeras i Södras gamla fabrikslokal.
Foto: Marcus Palmgren