Personalen vittnar om en ohållbar situation - kunde inte garantera en säker vård

Flera anställda har sagt upp sig från LSS-boendet Caritagården i Backaryd. Orsaken anges vara dålig arbetsmiljö och ett icke fungerande ledarskap. Källor till BLT vittnar om en ohållbar arbetssituation som de menar har utsatt brukarna för risker.
Foto: Staffan Lindbom