Överklagade politikers höjda arvoden - får avslag

För drygt ett år sedan röstade politikerna i Ronnebys kommunfullmäktige igenom en höjning av de politiska arvodena.
Sune Håkansson (RP) menade att beslutet bröt mot lagen och överklagade.
Nu har förvaltningsrätten avslagit hans överklagande och ger alltså fullmäktige rätt.
Foto: Marcus Palmgren