Nytt försök att få privat aktör till badanläggning

Beslutet att lägga ut Brunnsbadet på en privat entreprenör gick inte att verkställa inför årets badsäsong. Men nu förbereder kommunen en ny upphandling.
Foto: Andreas Blomlöf