Lämnade över gåva till Missing People

Foto: Privat