”Kommunen kan inte driva föreningens sak”

PFAS-föreningen hoppas göra gemensam sak med Ronneby kommun.
Med enade krafter vill föreningen ställa krav mot Försvarsmakten - som tagit på sig ansvaret för det förorenade vattnet i Kallinge.
Men kommundirektören Magnus Widén är tveksam till ett sådant ”samarbete”.
Foto: Lotta Andersson