Ivo underkänner Caritagårdens utredningar

Samtliga lex Sarah-utredningar som Caritagården skickade in efter Saras död den 2 juli underkänns av Ivo. Alla tre saknar de mest grundläggande uppgifterna och nu öppnar myndigheten ett nytt ärende för att granska boendet.
– Utredningarna är så undermåliga att vi inte ens kan bedöma händelserna, säger Lars Rahm, enhetschef på Ivo.
Foto: Staffan Lindbom