Hot och våld mot personalen har inte anmälts - kan vara straffbart

Verksamhetsansvariga för LSS-boendet Caritagården har inte anmält våld och hot mot personalen till Arbetsmiljöverket. Ett agerande som kan vara straffbart.
Foto: Naina HelÈn JÂma/TT