Förslaget: ”Halvera politikernas arvoden”

Foto: Marcus Palmgren