Flera möten för att bygga aktivitetspark

Planerna på en ny skatepark i Kallinge har kommit en bra bit. Flera möten har genomförts som kan bana väg för en komplett aktivitetspark på en idag obebyggd tomt och p-yta.