Flera allvarliga händelser inträffade veckorna före Saras död

Efter Saras död den 2 juli anmälde Caritagårdens ledning händelsen enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård- och omsorg. Samtidigt skickade de in fler allvarliga händelser som inträffat veckorna före. Alla gällde Sara.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT