Arbetet i gång med ny vattenledning

Den nya vattenledningen mellan Karlsnäs och Brantafors ska bli nästan åtta kilometer lång. Först till våren 2019 beräknas arbetet vara klart.
Foto: Bass Nilsson