Tomt för förskola kan bli nya bostäder

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja byggnaden som tidigare var Myrans förskola. I försäljningen ska även tomtmarken ingå och en ny detaljplan har beordrats fram i samband med en affär.
Foto: Kristina Olsson