Tillbyggnad upprättades utan bygglov

Carport eller skärmtak? Uppfattningen mellan fastighetsägare och byggnadsnämnden går isär. Klart är att byggnadsnämnden nu kräver husägaren på både sanktionsavgift och åtgärd.
Foto: Staffan Lindbom