Sanktionsavgift blir fråga för mark- och miljööverdomstolen

Ställplats Axeltorp överklagade byggsanktionsavgiften på 242 032 kronor för att ha satt igång husbilsparkering innan alla tillstånd var på plats. Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett prövningstillstånd.
Foto: Bosse Nilsson