S-föreningarna som står bakom sin ordförande

Under tisdagen sammankallade fem av Socialdemokraternas lokala föreningar till gemensam presskonferens. Där uttalade de sitt fulla stöd för styrelsen och Jan Björkman. Budskapet var tydligt: Föreningarna vill blicka framåt.
Metalls ordförande Miroslav Milurovic, Jämshögs S-förenings ordförande Dan Orvegren, SSU Olofströms ordförande Molham Alshooykh, Socialdemokraterna för tro och solidaritets ordförande Ingrid Karlsson och valberedningens ordförande Johnny Andreasson.
Foto: LENA EHRING

Under presskonferensen, där fem lokala S-föreningar av sju, närvarade, uttalades ett gemensamt stöd för partistyrelsen och ordförande Jan Björkman.

Presskonferensen sammankallades efter den långa tids turbulens som råder inom Socialdemokraterna i Olofström.

– Vi har fullt förtroende för styrelsen och Jan Björkman, säger Miroslav Milurovic som själv representerar Metall S.

Närvarande var även Jämshögs ordförande Dan Orvegren, Olofströms förenings ordförande Johnny Andreasson (som också är valberedningens ordförande), STS (Socialdemokraterna för tro och solidaritet) ordförande Ingrid Karlsson samt SSU Olofströms ordförande Molham Alshooykh.

Miroslav Milurovic, ordförande Metall S.
Foto: LENA EHRING

Om kritiken från Kyrkhults förening säger Miroslav Milurovic:

– Alla har yttranderätt. Sedan får ju uttalandena stå för dem, oavsett hur rätt eller fel de än är. Våra fem föreningars budskap här är att vi har fullt förtroende för ledningen och att vårt fokus helt ligger på att se över budgeten för år 2020, där vi står inför flera stora utmaningar.

Budskapet är tydligt: Föreningarna vill gemensamt blicka framåt. Samtliga närvarande vid presskonferensen är också tydliga med att Jan Björkman och styrelsen är valda helt i demokratiskt ordning.

Den bild som emellanåt beskrivs av att partiet skulle vara toppstyrt är inte heller något som föreningarna känner igen.

– Styrelsen består idag av 33 ledamöten, vilket är nästan 10 procent av medlemsantalet, säger Miroslav Milorovic. Fem av dessa är från Kyrkhults förening. Att då tala om toppstyrning ger en helt fel bild.

Ingen vill kommentera den kritik som riktats mot ledningen. Däremot medger Ingrid Karlsson att bråket skadar partiet. Dan Orvegren medger också att det förekommit oro även inom det egna föreningsledet, men då av mer inriktad karaktär av att detta är en fråga som borde hanteras internt inom partiet.

På frågan om hur kritiken påverkar föreningarna i deras arbete blir svaret relativt intetsägande:

– Vi blickar framåt, upprepar Miroslav Milurovic. Vad andra säger får stå för dem.

När det gäller ordförande och kassör så väljs de på tvåårsperiod. Alla föreningar får nominera de kandidater de finner lämpliga. De kan även nominera mer än en person till samma post. Därefter tar valberedningen vid och arbetar fram förslag till posterna, som därefter röstas fram under årsmötet av medlemmarna.

– Hela processen är demokratiskt byggd och styrelsen, med Jan Björkman, är demokratiskt valda, betonar Miroslav Milurovic. Då ska det tilläggas att det senaste årsmötet hade ett historiskt högt deltagarantal, där alla S-föreningar fanns med. Det var 171 medlemmar närvarande, vilket gjorde mötet till Socialdemokraternas näst största slutna partimöte i länets historia.

Vid nästa årsmöte är det dags för val av ordförande. Jan Björkman har tidigare klargjort att han inte kommer att hörsamma det avgångskrav som Kyrkhults förening ställt. Däremot är det fortfarande oklart om han kommer att ställa upp för omval som ordförande vid nästa årsmöte.

images3 bilder
enlarge