Projekt stärker elevers delaktighet och ger kompetens

En grupp högstadieelever på Högavångsskolan deltar i projektet Kultur Crew.
De får lära sig att ta ansvar för olika kulturella arrangemang.
Vid ett kommande besök på ett koncentrationsläger i Polen ska de göra en stor insats.
Foto: Peter Nyberg