Ombyggnationen av socialkontoret har beställts

Efter nya myndighetskrav stod det klart att socialkontoret i Olofström måste byggas om, främst för att göra arbetsmiljön för personalen säkrare. Nu har listan på åtgärder lämnats över till Olofströmshus för genomförande.
Foto: Karin Mattisson