Oljedumpningen i Holjeån: Förundersökningen nedlagd

Förundersökningen gällande det misstänkta oljedumpningen i Holjeån läggs ned. Polisen bedömer att det saknas underlag för att kunna driva utredningen vidare.
Foto: Rikard Rosell