Nykterhetskontroller och samverkan hjälper polisen

Polisen och kommunen arbetar vidare med sitt gemensamma medborgarlöfte. Inför nästa år:
Minst 40 hastighetskontroller. Kommunen bidrar med att hitta de rätta platserna.
Starta minst två nya områden med grannsamverkan.