Naturskyddsföreningen: ”En katastrof om katastrofporten byggs”

Naturskyddsföreningen lämnade förslag på alternativa lösningar till Mark- och miljödomstolen. Nu kommer man att överväga ett överklagande av domen som ger tillstånd för skyddsvallen vid Alltidhult.
Foto: Bo Åkesson