Naturreservat växer med 50 hektar

Naturreservatet Halen har växt med nästan 50 hektar.
Syftet är att ytterligare förstärka de naturvärden som finns i området.
Foto: Bo Åkesson