Näringslivschefen vill tona ner varslen

Kjell Persson hade ingen förvarning om varslen på EBP och Shiloh Industries men han känner ingen oro för att Olofström skulle vara på väg mot ett nytt 2008.
Foto: Bo Åkesson