Nära 100 ville vara med och utveckla Näsum

Vid 16 bord diskuterade 100 Näsumsbor hur byn kan utvecklas. Att det är naturen runt om som är det bästa med Näsum – och att bostadsbristen och att kommunen inte vill satsa som är det stora hotet – var i princip alla överens om.
Foto: Mikael Persson