Möjlighet till energi och klimatrådgivning

Hur kan du minska ditt klimatavtryck? Det är en övergripande fråga som länets energi- och klimatrådgivare gärna berättar mer om. På måndag har du möjlighet att ställa frågan till dem, då de besöker Olofströms bibliotek, för att ge råd och tips i frågorna energi och klimat.