Moduler förespråkas lösa platsbehovet för särskilt boende

Nu har socialnämnden valt vilket spår som bör förespråkas när det gäller frågan om fortsatt evakuering av boende vid Jemsegården. Frågan väntar nu på att avgöras under ett extrainkallat möte inom kommunstyrelsen.
Foto: LENA EHRING