Medborgarförslag kan bli lösningen i farlig korsning

På Ågatan i korsningen med Östra Storgatan lever fotgängare och cyklister ett farligt liv. Kommunen svarar positivt på ett medborgarförslag på hur säkerheten ska förbättras.
Foto: Lena Karlsson